Rudkøbing HK's Bestyrelse

Formand

Formanden i klubben har det overordnet ansvar for at klubben fungere optimalt, være bindeled og konfliktløser. Have overordnet ansvar for at hjælpe og løse opgaver i forhold til:

 • Ungdomsansvarlig.
 • Materiale ansvarlig
 • Sponsor ansvarlig
 • Dommerbord og dommer ansvarlig
 • Kassere.
 • Sekretær.

Være ansvarlig for Senior holdenes trænere.

Samt administrative opgaver. Og alt hvad der ligger derimellem.

Profiler
File
Camilla Bjergsø
50 73 03 89
Kassere

Kasseren varetager regnskabet. Printer kontingenter samt aflevere disse til trænerne. Kasseren varetager også at sende rykkere for ikke betalte kontingenter til rettidig dato.

Har samarbejde med ungdomsansvarlig og trænere ang. Ind og udmeldinger af spillere.

Tekst
AB
Annie Beck
51 23 79 51
Sekretær

Sekretærens opgave er at indsamle alt hvad der er talt om på de pågældende bestyrelsesmøder. Få skrevet referartet ind elektronisk og sendt rundt til alle bestyrelses medlemmer.

File
Nicole Wehrbein
40 23 08 13
Ungdomsansvarlig

Som ansvarlig for ungdommen varetager man alle ungdomstrænerne samt alle klubbens ungdomshold.

 • Motivere trænere til at gøre en fantastisk indsats i klubben.
 • Tilbyde trænerne træner kurser.
 • Hjælpe dem med ubesvarede spørgsmål.
 • Give informationer omkring hvor man kan se spillesteder samt tider.
 • Hjælpe dem med evt forældre håndtering.
 • Piske trænerne til at få ind og udmeldt medlemmer til kasseren, samt få udleveret kontingenter.

Arrangementer og uddelegere:

Opstart stævne / turnering.

Juleafslutning.

Sæson - Afslutning.

Information ang. Holdtur samt holdtilmelding.

Ungdom
File
Nicole Wehrbein
40 23 08 13
File
Mathilde Elnef Vonsild
50 39 94 74
Dommerbord - Dommer ansvarlig

Dommerbord og dommer ansvarlig varetager de opgaver som vedrøre at sætte personer på og oplære forældre samt andre i at lære at sidde ved dommerbord. Lave ”vagtplan” og give besked til dem som skal sidde ved dommerbord. Når det færdige program komme fra FHF, undersøge og bestille dommere til trænings kampe samt mini stævner.

Forsøge at være opsøgende på om vi kan finde motiverede folk til at bliver dommer. Få dem oplyst om at vi mangler dommere og sende dem på dommer kursus, disses ses på FHF- hjemmeside.

Trænings kampe: Give trænere opdateret liste med telefon nr. på hvilke dommere de kan kontakte.

Profiler
LC
Lasse Christensen 
60 57 57 62
File
Mathilde Elnef Vonsild
50 39 94 74
Sponsor ansvarlig

Sponsor ansvarlig, varetager alle opgaver som vedrøre sponsorarter samt indsamling af sponsor gaver. Dette må gerne uddelegeres. Når der er behov for evt. sponsorarter til eks. Overtræks trøjer, beskadiget tøj varetager man disse opgaver. Man er ansigtet fra RHK, derfor er man også ansvarlig for at videregive information ang. indbydelser eller ændringer.

Profiler
LC
Lasse Christensen 
60 57 57 62
TB
Theis Baltzer
21 75 92 80